Begripliga texter

De texter är bra som fungerar för läsaren. Vi ser till att era texter blir effektiva och stödjer era mål.

Dagens läsare har ofta ont om tid. Dina texter behöver därför snabbt ge svar på läsarens frågor. Vi hjälper dig att förverkliga det!

Att skriva med klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Texterna ska passa läsarens intressen och förkunskaper, samtidigt som de uttrycker det du vill säga. Varken mer eller mindre. Låt oss:

  •  skriva eller redigera era texter
  •  kvalitetssäkra ert språk och tonalitet
  •  arbeta igenom era skrivmallar
  •  utbilda er i att skriva bättre

Vi har utbildning och lång erfarenhet av att skriva och redigera texter för många olika slags målgrupper. Dessutom har vi arbetat länge med struktur och tonalitet för språkanvändning inom organisationer, och skapat och genomfört utbildningar om att skriva klarspråk för större och mindre grupper.

 

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna
016-12 71 00
kontakt(a)linderkultur.se