Hållbarhetspolicy

På Linder Kultur & Kommunikation AB är vi engagerade i att minska vår påverkan på miljön och att främja hållbarhet i vår verksamhet. Vi håller en hög standard för socialt ansvar och arbetar för en hållbar framtid. Därför har vi upprättat följande hållbarhetspolicy:

Miljö: Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår energiförbrukning och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder miljövänliga teknologier och arbetar för att minska utsläppen från våra transporter och verksamheter. Vi arbetar också för att minska mängden avfall som vi genererar och att återanvända och återvinna material där det är möjligt.

Socialt ansvar: Vi erkänner vårt ansvar gentemot samhället och främjar socialt ansvar genom att säkerställa att vi är en trygg och inkluderande arbetsplats. Vi följer en strikt etisk standard i alla våra affärsverksamheter och strävar efter att stödja samhällen och organisationer som bidrar till en god framtid.

Ekonomiskt ansvar: Vi arbetar för att säkerställa att vi är ekonomiskt hållbara och att vi har en positiv inverkan på lokal och global ekonomi. Vi arbetar för att stödja lokala företag och samhällen genom att samarbeta med leverantörer som delar vår vision om hållbarhet och genom att delta i lokala initiativ för hållbarhet och socialt ansvar.

Öppenhet och kommunikation: Vi tror på öppenhet och kommunikation för att främja hållbarhet. Vi försöker vara öppna och transparenta i våra verksamheter och strävar ständigt efter att förbättra vår hållbarhetsprestation genom att samarbeta med intressenter och driva förändring.

Vi ser denna hållbarhetspolicy som en grund för vårt hållbarhetsarbete. Vi tror att genom att bedriva en hållbar verksamhet kan vi medverka till en positiv inverkan på miljön och samhället som helhet.

 

Elisabeth Linder

VD, Linder Kultur & Kommunikation AB

 

 

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna