016 - 12 71 00

Management och utveckling

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom management, organisationsutveckling och kommunikationsstrategi.

Vi har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag, ledande funktioner i offentlig sektor såväl inom ämbetsmannaområdet som det politiska.

Att se helheter, söka riktning och mål, samt formulera strategier för att förändra är vår styrka.

Vår huvudkonsult är Lars G Linder.

Management
Mangagement handlar om att både vara tydlig, ha ordning och reda samt vara lekfull och lyssnande. Med strukturerade strategier kan huvuddelen av energin läggas på att söka det nya och ha tid för att följa omvärlden. Varje del av företaget och varje funktion får bättre förutsättningar att bidra med sin unika kompetens.

Ett väl fungerande styrelsearbete handlar mer än många tror om att konsekvent följa en vald strategi. Målet ska vara att styrelsens tid huvudsakligen ägnas åt utveckling och affärskritiska frågor, snarare än uppföljning och kontroll, utan att företagets verksamhet tillåts arbeta vind för våg.

Organisationsutveckling
Tydliga mål, väl utformade planer och en effektiv kommunikationsstruktur är alla avgörande parametrar för varje organisation. Men om inte den organisation som ska genomföra planerna och nå målen är anpassad till uppgiften spelar planeringen ingen större roll. Grunden för en effektiv organisation ska vara flexibilitet och förmåga att prioritera.

Kommunikation
En väl fungerande kommunikationsmodell är avgörande för att allt arbete, och framförallt utvecklings- och förändringsarbete, fungerar effektivt och rationellt. Effektiv kommunikation handlar om att vid rätt tid kommunicera rätt frågor och perspektiv.