016 - 12 71 00

Lars G Linder

Lars G LinderJag älskar att utveckla, bygga nytt och skapa. Jag är också intresserad av strategisk styrning och strukturerat styrelsearbete. Under min tid som kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Eskilstuna upplevde kommunen en mycket tuff ekonomisk period, och jag lärde mig då att det finns möjlighet till utveckling och förnyelse i samband med ekonomiska nedskärningar.
Från mina olika utsiktspunkter i det offentliga Sverige – från kommunstyrelse, länsstyrelse, riksdag, regeringskansli, EU-kommittéarbete och partipolitiskt arbete på alla nivåer har jag lärt mig en del om hur beslut tas och hur man får beslut att tas.
Jag använder min breda erfarenhet från den offentliga sektorn, och från den privata, när jag analyserar omvärlden, drar slutsatser om möjliga utvecklingsvägar, utreder organisationers effektivitet och konkurrensförmåga eller hur samhällsfunktioner bör utvecklas för att stödja en god och hållbar utveckling.

Under hela mitt vuxna liv har två saker följt mig. Den strategiskt exekutiva verksamheten i offentlig sektor, och den strategiskt exekutiva verksamheten i ett antal aktiebolag.

Vid 25 års ålder valdes jag till kommunalråd, vid 34 blev jag riksdagsledamot, som 35 åring började jag min tid i Regeringskansliet, först som politiskt sakkunnig och därefter som departementsråd och enhetschef.

Fem år senare fortsatte jag till den Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli som avdelningschef för den allmänpolitiska avdelningen, och sju år senare fick jag ansvaret som förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen – numera Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Parallellt har jag bland annat varit ledamot i Länsstyrelsens styrelse, landstingsstyrelsen, ordförande för Länsskolnämnden och ledamot i flera aktiebolagsstyrelser, både privat och offentligt ägda.

Jag har varit med om mediala framgångssagor och orkanliknande mediadrev, ägnat mig åt att starta och utveckla nya företag och verksamheter, men också tvingats lägga ned och säga upp personal.

Långtidsbudgetar, månads- och kvartalsavstämningar, årsredovisningar, kommunikationsplaner, riskanalyser har varit en självklar del av jobbet. Likaså strategiska styrdokument som arbetsordningar för styrelser, instruktioner till VD, rapportinstruktioner och affärsplaner.

Jag har lärt mig att man aldrig vet allt, men alltid kan söka lösningar.

Du hittar mig självklart på linkedin_viewmy_160x33

Enklast når du mig på telefon eller e-post:

016-12 71 00

070-366 54 46

lars(a)linderkultur.se