016 - 12 71 00

Ordning och reda i föreningen

Linder Kultur & Kommunikation AB har många års erfarenhet av föreningsarbete, både i den ideella och ekonomiska sektorn. 

Vi ger råd och stöd till föreningar i många och skiftande situationer. 

Exempel på rådgivningssituationer redovisar vi här.

Ny som ordförande – hur gör jag för att ta oss framåt?

Föreningens ordförande har en särskild och central roll för föreningens utveckling. Det är en ibland stor utmaning att vara den som tar initiativ, hittar möjliga vägar framåt och är den som driver utvecklingen. Som ordförande ska man dessutom ta ansvar för föreningens sammantagna verksamhet. Det är ibland både ensamt och krävande. Då behövs ibland ett bollplank, som man kan ställa frågor till för att få svar som kommer utifrån.

Vi svarar på rimligt enkla och okomplicerade frågor alldeles gratis. Mejla till kontakt(a)linderkultur.se och ställ din fråga!

Mer omfattande rådgivning ger vi naturligtvis också, men då på konsultbasis efter överenskommelse.

Strategi- och verksamhetsutveckling

SAMSUNGFöreningar, förbund och andra organisationer är alltid beroende av strategier direkt anpassade för den egna organisationen. Vi hjälper er att hitta rätt metoder och vägar för att nå det ni vill uppnå, utifrån era förutsättningar. Vi har egenutvecklade metoder och vanlig sed för ideella föreningar som bas i arbetet.

Det som vi tar upp handlar bland annat om:

  • Medlemsvärvning och medlemsutveckling
  • Modeller och system för att leda en ideell förening
  • Mångfalds- och multikulturellt arbete
  • Organisationsutveckling

Modernare stadgar

2006-06-18 14.40.01Alla föreningar styrs ytterst av sina stadgar. Det handlar inte först och främst om juridik, utan om vad man vill uppnå med sin förening.

Vi hjälper gärna till med att granska föreningens stadgar och föreslå justeringar, så att mer energi i föreningen kan användas för att nå dit ni vill, och mindre energi måste användas för att uppfylla bristfälliga stadgars regleringar.