016 - 12 71 00

Råd och stöd i styrelsearbete och vid stämmor

Ibland är det enkelt, men från och till behöver alla stöd. Vi har lång erfarenhet av förenings- och styrelsearbete. När ni behöver råd, stöd och hjälp:

 • SAMSUNGRådgivning för styrelsearbetet i föreningen/bolaget
  Behöver ni bolla frågor inför beslut? Har ni frågor om formalia, och hur man bör göra för att få god ordning på arbetet?
 • Ordförande eller presidium till föreningsstämman
  Vid föreningsstämman kan det vara bra att mötet leds av en extern stämmoordförande, för att ge styrelsen en större möjlighet att fokusera på redovisningar av förslag och diskussionerna på mötet. Vi har möjlighet att bistå med mötesordförande och om ni önskar också sekreterare vid stämman.

 

 • Specialanpassad utbildning för hela styrelsen eller delar av styrelsen
  Ska ni ha en planeringsöverläggning med styrelsen, kan vi genomföra ett seminarium/workshop, för att få nytt perspektiv på prioriteringar, problemställningar och möjligheter.
 • Mentor/bollplank för ordföranden
  Ordföranden har ett sammanhållande ansvar, och ska se till att alla delar av verksamheten och styrelsearbetet fungerar. Styrelsejobb är ett lagarbete, och kräver en god lagledare i ordföranden. Oftast fungerar samarbetet bra, och ordföranden kan hämta råd och stöd från styrelsekamraterna, men det kan också vara viktigt för hen att kunna bolla frågor med en utanförstående.

Styrelsen förstasidaVälkommen att kontakta oss!
016-12 71 00