016 - 12 71 00

PR och Kommunikation

Opinonsbildning
Vi står till tjänst med råd och stöd för ideella, offentliga och privata uppdragsgivare om hur man når resultat med opinionsbildning. bistår privata, ideella och offentliga uppdragsgivare med kanaloberoende rådgivning inom opinionsbildning.

Omvärldsanalys
Med en kvalificerad omvärldsanalys hjälper vi er att få bättre kunskap om vad som händer och vad som håller på att hända.

Kriskommunikation
Vi har mångårig erfarenhet av kommunikationsarbete, både i medgång och i kriser. Behöver ni hjälp på en gång? Tveka inte att höra av er.

Vi hjälper er också att förebygga kriser och förbereda er organisation för krishantering.