Professionellt styrelsearbete

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom governance, management och organisationsutveckling.

Vi har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i folkrörelsesverige och föreningslivet, aktiebolag, ledande funktioner i offentlig sektor såväl inom ämbetsmannaområdet som det politiska området.

Att se helheter, söka riktning och mål, samt formulera strategier för att förändra är vår styrka.

Management

Management handlar om att både vara tydlig, ha ordning och reda samt vara lekfull och lyssnande. Med strukturerade strategier kan huvuddelen av energin läggas på att söka det nya och ha tid för att följa omvärlden. Varje del av företaget och varje funktion får bättre förutsättningar att bidra med sin unika kompetens.

Ett väl fungerande styrelsearbete handlar mer än många tror om att konsekvent följa en vald strategi. Målet ska vara att styrelsens tid huvudsakligen ägnas åt utveckling och affärskritiska frågor, snarare än uppföljning och kontroll, utan att företagets verksamhet tillåts arbeta vind för våg.

Organisationsutveckling

Tydliga mål, väl utformade planer och en effektiv kommunikationsstruktur är alla avgörande parametrar för varje organisation. Men om inte den organisation som ska genomföra planerna och nå målen är anpassad till uppgiften spelar planeringen ingen större roll. Grunden för en effektiv organisation ska vara flexibilitet och förmåga att prioritera.

 

Ny som ordförande - hur gör jag för att ta oss framåt?

Föreningens ordförande har en särskild och central roll för föreningens utveckling. Det är en ibland stor utmaning att vara den som tar initiativ, hittar möjliga vägar framåt och är den som driver utvecklingen. Som ordförande ska man dessutom ta ansvar för föreningens sammantagna verksamhet. Det är ibland både ensamt och krävande. Då behövs ibland ett bollplank, som man kan ställa frågor till för att få svar som kommer utifrån.

Vi svarar på rimligt enkla och okomplicerade frågor alldeles gratis. Mejla till oss och ställ din fråga!

Mer omfattande rådgivning ger vi naturligtvis också, men då på konsultbasis efter överenskommelse.

Strategi- och verksamhetsutveckling

Alla föreningar styrs ytterst av sina stadgar. Det handlar inte först och främst om juridik, utan om vad man vill uppnå med sin förening.

Vi hjälper gärna till med att granska föreningens stadgar och föreslå justeringar, så att mer energi i föreningen kan användas för att nå dit ni vill, och mindre energi måste användas för att uppfylla bristfälliga stadgars regleringar.

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

Att vara engagerad i en bostadsrättsförenings styrelse är både roligt och maktpåliggande, ibland också komplicerat liksom alltid ansvarsfyllt. 

Många efterfrågar en kort och enkel vägledning för ett effektivt styrelsearbete i bostadsrättsföreningen. I diskussionshäftet "Styrelsen" har vi försökt fånga några perspektiv och frågeställningar som är av betydelse för ett väl fungerande styrelsearbete.

Läs mer om diskussionshäftet "Styrelsen" här!

 

 

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna