Styrelsearbete i bostadsrättsföreningen

Att vara engagerad i en bostadsrättsförenings styrelse är både roligt och maktpåliggande, ibland också komplicerat liksom alltid ansvarsfyllt. För det mesta är det trevligt och förhållandevis enkelt. Med lite ordning och reda kan dessutom problemen minimeras och er tid användas mest till att utveckla föreningen och förbättra boendet för medlemmarna.

Många efterfrågar en kort och enkel vägledning för ett effektivt styrelsearbete i bostadsrättsföreningen. I diskussionshäftet "Styrelsen" har jag försökt fånga några perspektiv och frågeställningar som är av betydelse för ett väl fungerande styrelsearbete.

Det finns en hel del böcker om att arbeta i styrelser för föreningar och bolag. De är ofta både långa och ibland onödigt krångliga. Jag vill med den här handledningen fokusera på frågor som ofta dyker upp (och i en del fall kanske snarast borde dyka upp) att diskutera i styrelsen, eftersom frågorna i högre utsträckning är gemensamma än svaren från förening till förening. I anslutning till respektive område finns också tips på fördjupningsläsning.

Innehållet bygger på egna erfarenheter av styrelsearbete i aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och offentliga styrelser/nämnder. Jag har försökt fånga de frågor jag bedömer som angelägnast för att få effektivitet och utvecklingsorientering i styrelsearbetet.

Det är styrelsen som fått medlemmarnas uppdrag att förvalta bostadsrättsföreningens
tillgångar men även utveckla dem. Tillgångar räknas inte alltid i pengar utan stora värden
finns även i annat, det är också ett perspektiv som är viktigt att diskutera och som jag vill lyfta fram i vägledningen.

Pris 49 kr/st. inkl moms.

Köp vägledningen genom att skicka ett mejl till kontakt(a)linderkultur.se 

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna