Syssloman – det är alla i en Brf-styrelse

Den som är med i styrelsen för en bostadsrättsförening är ”syssloman”. Det är ett mycket gammalt begrepp, som lagregleras i Handelsbalkens (1736:0123 2) 18 kapitel 1 §: ”Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre…

Läs mer

Fortsätter prisökningen?

Bostadsrättspriserna har stadigt och tydligt vandrat uppåt och uppåt. Ibland kan man fundera var gränsen går, och när prisökningen ska stanna av. Grundfrågan är ju hur mycket man är beredd att betala för att bo. Bostadsrättspriserna i Sverige steg med 9 procent under 2014, men i december stannade prisökningen upp, läser jag i Affärsvärlden. Undrar…

Läs mer

Bostadsrätt ska vara långsiktigt, inte ruffel och båg…

Obehagliga överraskningar för förhoppningsfulla nyblivna bostadsrättshavare. Skattetrixande är inte så enkelt som en del mindre nogräknade byggbolag tror… Nyproducerade bostadsrätter är dessvärre numera ett riktigt getingbo av komplikationer. När man skapar föreningar som egentligen inte finns, fixar felaktiga ekonomiska planer och lurar förhoppningsfulla köpare har det gått alldeles för långt. Bostadsrätt ska vara ett tryggt…

Läs mer

Bostadsrätt – mycket mer än att bo

Att bo i bostadsrätt är mycket mer än man till vardags kanske tänker på. Det gäller inte minst att styrelsen försöker fundera ut hur medlemmarna vill att föreningen ska fungera. Huvuduppgiften i en bostadsrättsförening är naturligtvis att förvalta och utveckla föreningens fastigheter så att boendet fungerar på det sätt medlemmarna vill och kan förvänta sig.…

Läs mer