Syssloman – det är alla i en Brf-styrelse

Den som är med i styrelsen för en bostadsrättsförening är ”syssloman”. Det är ett mycket gammalt begrepp, som lagregleras i Handelsbalkens (1736:0123 2) 18 kapitel 1 §:

”Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får.”

Enkelt uttryckt innebär att ha sysslomannaansvar att man i rollen som
styrelsemedlem alltid ska sätta föreningens intressen främst. Det är ett komplext begrepp, som kräver att man från tid till annan funderar igenom vad det innebär.

Modernare lagstiftning följer upp sysslomannaansvaret med jävsbestämmelser och andra regleringar om information och hänsyn.

Varje bostadsrättsföreningsstyrelse bör regelbundet diskutera vad sysslomannaansvaret innebär för dem.

Hur ska man se till att aldrig ens bli anklagad för att sätta sina egna intressen före föreningens?

Hur kontrollerar en sig själv i huruvida egenintresset är starkare än föreningsintresset i en fråga?

Frågan om sysslomannaansvar är inte enkel och entydig. Att driva en uppfattning i en fråga är långt ifrån samma sak som att låta egenintresset gå före föreningsintresset. Men att däremot ge sig själv orimliga fördelar i jämförelse med andra bostadsrättshavare är sannolikt ett brott mot sysslomannaansvaret.