Bostadsrätt – mycket mer än att bo

Att bo i bostadsrätt är mycket mer än man till vardags kanske tänker på. Det gäller inte minst att styrelsen försöker fundera ut hur medlemmarna vill att föreningen ska fungera. Huvuduppgiften i en bostadsrättsförening är naturligtvis att förvalta och utveckla föreningens fastigheter så att boendet fungerar på det sätt medlemmarna vill och kan förvänta sig. Det innebär mycket fokus på byggnadstekniska frågor och andra praktiska frågor.

Men en förening har ju som sagt medlemmar, och medlemmarna har ett gemensamt intresse av att inte bara utveckla bostadsstandarden, utan också att göra området trivsamt och intressant för såväl nuvarande medlemmar som för framtida köpare.

En bostadsrättsförening som är känd för hög trivsel gör att antalet spekulanter vid försäljningar brukar öka.

Det torde vara intressant för nuvarande bostadsrättshavare, utöver att de själva bor i ett sammanhang som präglas av trivsel.

Det kan därför vara lämpligt att föreningen vid sidan om det mer fastighetstekniska och ekonomiska också har en levande medlemsverksamhet. Delvis kan perspektiven kombineras.

Foto: Pelle Sten

Foto: Pelle Sten

STÄDDAGAR

Exempelvis är det vanligt att bostadsrättsföreningar genomför städdagar och andra
underhållsinsatser där medlemmarna själva och tillsammans utför arbetet. För att göra det så trevligt som möjligt kan man under städdagarna se till att ha gemensamma möjligheter till kaffe, grillning och annat.

BOENDETRIVSEL

Har en bostadsrättsförening många barnfamiljer kan det vara uppskattat att föreningen har verksamheter som riktar sig till barnen. Och för daglediga kan föreningen också genomföra olika aktiviteter, som gör att trivseln i föreningen ökar.

I en rimligt stor förening kan man till och med inrätta särskilda råd eller grupper som tar ansvar för hela eller delar av medlemsverksamheten.

KURSER

En aktiv medlemsverksamhet syftar i grunden till att öka delaktighet och demokrati i föreningen, men dessutom till att öka trivseln i området. Vad som kan och bör göras är det endast fantasin som sätter gränser för. Men naturligtvis också tiden. För medlemsverksamhet kräver engagemang.

Är detta frågor som diskuteras i styrelsen för din bostadsrättsförening?

  • Hur har ni hanterat frågan om medlemsverksamhet i er förening?
  • Har ni tidigare haft någon studieverksamhet i föreningen?
  • Brukar ni genomföra ”Städ- och skötseldagar”?