Att tänka längre…

Det enda som är säkert är att framtiden ser annorlunda ut än både historien och samtiden. Därför måste varje framgångsrikt styrelse och företagsledning ha både utrymme och metoder för att se framåt. Men det måste också kunna omsättas i utveckling och förändring. Långsiktighet och uthållighet är avgörande för ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete i alla organisationer, förvaltningar och bolag. För att lyckas måste arbetets faser utkristalliseras och prioriteras, metoder övervägas, bestämmas och finslipas. Det behövs också lättanvända kontroll- och uppföljningsverktyg.

Vi erbjuder företagsunika metoder för att bygga och förverkliga strategier för förändring och utveckling. Vi utgår från följande punkter:

  1. Skapa en kreativ och konstruktiv miljö
  2. Analysera omvärlden, inte bara den omedelbara.
  3. Utkristallisera goda alternativa handlingsvägar
  4. Bedöm och analysera de olika tänkbara handlingsvägarna
  5. Fatta ett grundat och väl utformat beslut
  6. Utforma handlingsplaner
  7. Kommunicera beslutet, och se till att det verkställs.