Fortsätter prisökningen?

Bostadsrättspriserna har stadigt och tydligt vandrat uppåt och uppåt. Ibland kan man fundera var gränsen går, och när prisökningen ska stanna av.

Grundfrågan är ju hur mycket man är beredd att betala för att bo.

Bostadsrättspriserna i Sverige steg med 9 procent under 2014, men i december stannade prisökningen upp, läser jag i Affärsvärlden. Undrar om det är tillfälligt, eller om det är ett trendbrott?

I många stycken borde det vara stopp på prisökningen nu. Om nu inte räntenivåerna fortsätter att sjunka. Men det är ju sannerligen inte särskilt sannolikt. För inte ska man få betalt för att låna pengar? Nu är ju räntorna så låga, att det är svårt att tänka sig lägre nivåer.