Att tänka längre…

Det enda som är säkert är att framtiden ser annorlunda ut än både historien och samtiden. Därför måste varje framgångsrikt styrelse och företagsledning ha både utrymme och metoder för att se framåt. Men det måste också kunna omsättas i utveckling och förändring. Långsiktighet och uthållighet är avgörande för ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete i alla…

Läs mer