Skip to content

Vi sjunger och spelar. Vi utvecklar företagskultur.

Röst och kontrabas

Linder Kultur & Kommunikation erbjuder musik som berör. Vi erbjuder musikprogram med både sakral och profan musik. Till konserter, högmässor, bröllop, dop, begravningar, fester. Eller helt enkelt till de tillfällen ni vill. Utgångspunkten för vårt musicerande är Elisabeths röst, kompletterad med Lars kontrabas. Och vi sätter gärna ihop konsertprogram med ensemble, där piano eller gitarr ingår. Vill du, så bygger vi på med tvärflöjt eller fiol också.

Rådgivning för strategisk utveckling

Vi erbjuder kvalificerad konsultverksamhet inom PR och företagsutvecklingsområdet. Det är kultur, också det, för oss.

 

Kommunikation och synlighet på webb och sociala medier

Vi erbjuder tjänster inom webb/hemsidesbyggande och synlighet på sociala medier.

 

Effektiv och fungerande förening

Vi erbjuder kvalificerad och föreningsunik rådgivning för ett effektivt och utvecklande föreningsarbete.