Om oss

Linder Kultur & Kommunikation AB bildades 2013. Vi erbjuder tjänster som berör språkrådgivning, kommunikation och organisationsutveckling, samt musikaliska upplevelser inom en rad olika genrer.

Elisabeth Linder

Elisabeth Linder

Jag har arbetat med kommunikation inom privat och offentlig sektor i mer än 30 år. Jag är en omvittnat skicklig projektledare, kommunikatör och skribent, och har en mycket kraftfull förmåga att kombinera helhetssyn med känsla för detaljer.

Jag har utbildning inom kommunikation, språkrådgivning och textvård. Dessutom är jag ekonomhistoriker, vilket har gett mig förmågan att se till helheten i samhällsfrågor och kommunikativa situationer. Varje gång jag går in i ett nytt kommunikationsprojekt söker jag därför förståelse för bakgrund, nuläge och önskad framtid, för att se till att planerade insatser hamnar rätt.

Kommunikation är ett oerhört brett område, som utvecklas mycket över tid. Jag har arbetat med allt från att producera trycksaker, kundtidningar och nyhetsbrev till att skapa webbplatser, enklare layouter, konferenser, event och inlägg och annonsering i sociala kanaler. Mina styrkor är främst att skapa effektiva strategier för kommunikation och att skriva/redigera text.

Min musikaliska sida kommer till nytta även när jag arbetar med kommunikation. Exempelvis använder jag lekfullheten från det sångliga uttrycket för att åstadkomma kreativitet och närvaro i texter och kommunikationsplanering. Jag har också användning för disciplinen från arbetet med att repetera in repertoar och glädje av min stora scenvana för att kunna vara "här och nu" i varje projekt.

LGL 20200701 storl 952x1024

Lars G Linder

För närvarande inte aktiv som konsult i företaget.

Från mina olika utsiktspunkter i det offentliga Sverige - från kommunstyrelse, länsstyrelse, riksdag, regeringskansli, EU-kommittéarbete och partipolitiskt arbete på alla nivåer har jag lärt mig en del om hur beslut tas och hur man får beslut att tas. 

Jag använder dessutom min erfarenhet från föreningslivet och den privata sektorn när jag analyserar omvärlden, drar slutsatser om möjliga utvecklingsvägar, utreder organisationers effektivitet och konkurrensförmåga samt när jag tittar på hur samhällsfunktioner bör utvecklas för att stödja en god och hållbar utveckling.

Jag har erfarenheter från uppdrag och arbete som kommunalråd, riksdagsledamot, sakkunnig, departementsråd, avdelningschef, styrelseordförande, bolagsstyrelseledamot, förbundssekreterare och rådgivare. Och under hela livet har jag varit engagerad i ett antal folkrörelser.

Jag har varit med om mediala framgångssagor och orkanliknande mediadrev, ägnat mig åt att starta och utveckla nya företag och verksamheter, men också tvingats lägga ner verksamheter och säga upp personal.

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna
016-12 71 00
kontakt(a)linderkultur.se