Föreläsningar

Låt er inspireras!

Föreläsningar

När ni behöver inspiration om hur man bygger tillit inom organisationen eller vilka fördelar ett kommunikativt ledarskap har är en föreläsning eller workshop en god start. Det kan ge chefer och medarbetare bättre självkänsla och trygghet, och bidra till nytänkande och nya arbetssätt.

Kommunikativt ledarskap fokuserar på att skapa ett öppet och konstruktivt samarbete mellan ledare och medarbetare. Ledaren lyssnar på och förstår medarbetarnas behov och åsikter, och försöker få medarbetarna att känna sig delaktiga och värderade.

Kommunikativt ledarskap handlar också om att förmedla organisationens budskap, vision och mål på ett tydligt och motiverande sätt.

Vi bygger upp föreläsningar och workshops som passar era behov. Några exempel på teman:

Bli en mer kommunikativ ledare. Var tydlig med dina förväntningar, och ge de förutsättningar som behövs. Inspirera hellre än att peka med hela handen. Använd konstruktiv feedback. Lyssna på tre nivåer, med verklig närvaro.

Knöliga beslutsprocesser ger bättre resultat! Våga ta vara på varandras olikheter, det är grunden för genomarbetade beslut och arbetssätt. Bygg tillit i gruppen, det ökar kreativiteten och arbetsglädjen.

Begripliga texter med klarspråk. Hur du skriver så att mottagaren förstår. Enkla tips som gör att dina mejl och andra texter blir lästa och uppskattade.

Ha roligt medan du förklarar och förmedlar. Bemästra nervositet, röst, kroppsspråk, och förbered dig så att det du förmedlar verkligen går fram till din publik.

 

Välj mellan att boka föreläsningen digitalt via Teams eller Zoom, eller att den genomförs på plats. Exempel på format:

  • Frukostföreläsning, 30 minuter
  • Lunchseminarium, 45 minuter
  • Inspiration på en medarbetardag, 30-120 minuter
  • Workshop för ett team eller en ledningsgrupp

Jag har föreläst om kommunikation och ledarskap i mer än 20 år, både i små och stora sammanhang. Några exempel:

 

Nationella konferenser om hållbar utveckling respektive energieffektivisering. Utbildningar för alla chefer på miljöministerierna i Estland, Lettland och Litauen (på engelska). Regelbundna föreläsningar på Mälardalens Universitet (MDU). Utbildningar och föreläsningar för avdelningar och enheter på flera myndigheter och företag.

Kontakta oss

Har du frågor, eller vill du boka ett möte?

Varmt välkommen att ta kontakt!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Linder Kultur & Kommunikation AB
Strandgatan 30 B
633 43 Eskilstuna